ඔබගේ සියලු අවශ්‍යතා සඳහා ඉක්මන් හා පහසු ණයක්. පළමු ණය සඳහා 0%. ණය මුදල. ඔබට රු:40000/-ක් දක්වා ඔන්ලයින් ණය මුදලක් ලබාගත හැක.

උදාහරණයක්: ඔබ රු. 5,000.00 ක් අයදුම් කර දින 10 ක පහසු ආපසු ගෙවීමක් තෝරා ගන්න, ඔබගේ දින 10ට ගෙවීම වන්නේ රු. 5,750.00 ක් පමණි. එබැවින් ඔබේ මුළු ණය මුදලේ අමතර ගාස්තුව වන්නේ මසකට රු. 750.00 ක් පමණි.

5+ ඔන්ලයින් මුදල් ණය ශ්‍රී ලංකාව 24/7

ණය දෙන සමාගම්

8+ ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු පොලී අනුපාතයක් සහිත හොඳම ඔන්ලයින් ණය

Lender First amount free Slogan First Amount Min-Max Amount (LKR) Term (days) Age Range Receiving Time
Cashx LK Yes පළමු ණය සඳහා 0%

අයදුම් කරන්න

50,000 5,000 – 50,000 5 – 30 20 – 60 15 minutes
Fastrupee LK Yes FastRupee වෙතින් ක්ෂණික ණයක්

අයදුම් කරන්න

15,000 1,000 – 60,000 120 – 180 20 – 80 3 minutes
Fino LK Yes පළමු ණය 100% නොමිලේ

අයදුම් කරන්න

20,000 3,000 – 100,000 14 – 30 20 – 60 10 minutes
Loanme LK No ක්ෂණික මුදල් ණයක්

අයදුම් කරන්න

18,000 8,000 – 40,000 120 20 – 60 15 minutes
Lotusloan LK No අන්තර්ජාල මුල්‍ය සේවා 24/7

අයදුම් කරන්න

40,000 15,000 – 80,000 92 – 120 22 – 55 15 minutes
Oncredit LK Yes පළමු ණය සඳහා 0%

අයදුම් කරන්න

6,000 2,000 – 50,000 120 – 180 20 – 55 10 minutes
Robocash LK Yes පළමු ණය මුදල සදහා පොළිය 0%

අයදුම් කරන්න

25,000 5,000 – 60,000 7 – 180 21 – 65 15 minutes
Soso LK Yes ඔන්ලයින් ණය

අයදුම් කරන්න

15,000 5,000 – 15,000 62 – 360 20 – 80 30 minutes

4+ ඔන්ලයින් මුදල් ණය ශ්‍රී ලංකාව 24/7

1. Lotus Loan: දින 7ක් ඇතුළත ණය ආපසු ගෙවන්නේ නම් ඔබට මුදල් ඉතිරි කර ගත හැක.

අයදුම් කරන්න

ණය මුදල: 70000 Rs. උපරිම ණය කාලය: 4 මාස. උපරිම වාර්ෂික ප්‍රතිශත අනුපාතය: 12%. සමාගම: ZEPHYR SOLUTIONS (PRIVATE) LIMITED. අපි අයදුම්පත් උපරිම සංඛ්යාව සේපූරණ කළ යුතු නිර්දේශ, ඔබ ණය මුදලක් දක්වා ලබා ගැනීමට 100% ක් ලැබුණු අවස්ථාවක් වැඩි වනු ඇත ලිපිනය: 7, 1/1 කොටා ටෙරස්, කොළඹ 00800. දුරකතන අංකය: +94 117 821 444.

2. Oncredit: ඔබගේ සියලු අවශ්‍යතා සඳහා ඉක්මන් හා පහසු ණයක්. පළමු ණය සඳහා 0%

අයදුම් කරන්න

පළමු ණය මුදල සඳහා උදාහරණයක් : රු 5,000ක් අයදුම් කර, පරිභෝජනයෙන් දින 121කින් පසු ගෙවන්න. සේවා ගාස්තු 0% වේ. ණය මුදල අවසන් කිරීමට ගෙවිය යුතු මුදල රැ 5000 / – මීළඟ ණය මුදල සඳහා උදාහරණයක්(නැවත අයදුම්පත් සඳහා): රු 5,000ක් අයදුම් කර, පරිභෝජනයෙන් දින 121කින් පසු නැවත ගෙවන්න. ආපසු අමතරව ගෙවිය යුතු මුදල, මසකට රු 2,867 / – පමණයි. ණය මුදල අවසන් කිරීමට ගෙවිය යුතු මුදල රු 8,600 / – පමණයි.

3. Robocash: ක්ෂනික ඔන්ලයින් ණය සෑම නව සේවාදායකයෙකුටම රු. 25,000 දක්වා නොමිලේ ණය

අයදුම් කරන්න

උදාහරණයක්: ඔබ රු. 50,000ක් සඳහා අයදුම් කර මාස 6ක් පුරා ආපසු ගෙවීමක් තෝරා ගන්න, ඔබේ මාසික ගෙවීම වන්නේ රු. 8,948ක් පමණක්, එබැවින් ඔබේ මුළු ණය මුදලේ අමතර ගාස්තුව වන්නේ මසකට රු. 615 වේ (APR = 15%) * සම්පූර්ණ සේවා විස්තර තේරුම් ගැනීමට නියම සහ කොන්දේසි බලන්න

4. LoanMe: බයක් නැතුව ක්ෂණික මුදල් ණයක් ගන්න.- ලෝන්මී

අයදුම් කරන්න

ක්ෂණික මුදල් ණයක් දින 120ක් දක්වා. දින 120කින් පියවීමට හැකිවන පරිදි, රු. 40,000ක උපරිමයක් දක්වා ක්ෂණික මුදල් ණයක්, විනාඩි 15ක් තුල ලබාගන්න.

උදාහරණ : ඔබ රු. 25,000 ක් අයදුම් කර මාස 6 ක පහසු ආපසු ගෙවීමක් තෝරා ගන්න, ඔබේ මාසික ගෙවීම වන්නේ රු. 6,750 ක් පමණි. එබැවින් ඔබේ මුළු ණය මුදලේ අමතර ගාස්තුව වන්නේ මසකට රු. 2,583 ක් පමණි.

3+ ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම මාර්ගගත ණය

cashx.lk

Loan type

Short term

For a period of

30 days

Rate ()

1.00% / day

Loan amount

40000 €

Approval in

5 minutes

First loan free

no
lotus.loan

Loan type

Short term

For a period of

122 days

Rate (ARP)

12.00% / year

Loan amount

40000 $

Approval in

15 minutes

First loan free

no
robocash.lk

Loan type

Short term

For a period of

28 days

Rate ()

0.04% / day

Loan amount

60000 $

Approval in

0 minutes

First loan free

yes

අන්තර්ජාලය හරහා ලාභදායී ණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

අන්තර්ජාල පහසුකමක් තිබීම හා බැංකු කාඩ් පතක් තිබීම මඟින් සාමාන්‍යයෙන් ඔබට අවම වෙලාවකින් ණය  මුදලක් ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත, සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම වලින් මිදී නවීන තාක්ෂණයට අනුකුලව ණය දැන් පහසුවෙන් ලබාගත හැක. මෙම ක්‍රමය මේ තරම් ප්‍රසිද්ධ වීමට හේතුව හා එය නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය අප ඔබට කියා දෙන්නම්.

ඔන්ලයින් ණය මුදලක් උපකාරීවන අවස්ථා මොනවාද?

සැබෑ ලෝකයේ උදාහරණ කිහිපයක්:

 • ඔබට මුදල් අවශ්‍යතාවයක් ඇති නමුත් ඔබ ගෙදරින් පිටත සිටින අවස්ථාවකදී (ඔබ ගමේ ගොස් සිටින මොහොතක, ඔබ වෙනත් නගරයක සිටින මොහොතක, ඔබ නිවාඩුවකට ගොස් සිටින මොහොතක)
 • ඔබගේ මාසික වේතනය පරක්කු මොහොතක හෝ ඔබගේ එදිනෙදා වියදම් සඳහා මුදල් හිඟව පවතින මොහොතක.
 • ඔබට හදිසියේම යමක් මිලට ගැනීමට හෝ සේවාවක් ඇණවුම් කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර එයට අවශ්‍ය මුදල් ලබාගැනීම සඳහා ගෙදර යාමට කාලයක් නොමැති මොහොතක.
 • ඔබගේ පසුගිය ණය අඩුපාඩු නිවැරදි කරගැනීමට අවශ්‍ය මොහොතකදී (ඔබ කුඩා ඔන්ලයින් ණය මුදලක් අවම කාලයක් යටතේ ලබාගැනීම ඔබගේ ණය වාර්තා සඳහා වාසිදායක වනු ඇත.)
 • ඔබ සතුව වියදමට තිබූ සියලු මුදල් වියදම් කර ඉතිරිය තැන්පත් කොට ඇති අවස්තාවක ඔබට හදිසියේ යම් කිසි මුදලක් අත්‍යවශ්‍ය වූ විටදී .

මෙවැනි අවස්ථා වලදී මුදල් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍ය වේ.ඒවගේම ඔබගේ ඥාති හිතවතෙකුගෙන් හෝ යහලුවකුගෙන් ලබාගැනීම සැමවිටම සිදුකල නොහැක (බොහෝ අය එසේ ඉල්ලීමට පෙළඹෙන්නේ ද නැත), එවන් අවස්තාවක එම ගැටලුව විසඳීමට ණය පහසුකම ඔබට උදව්වක් වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාලය හරහා ණය මුදලක්  ලබා ගැනීමට ඇති පහසුම හා වේගවත්ම ක්‍රමය කුමක්ද?

සාමාන්‍යයෙන්, අන්තර්ජාලය හරහා ණය දීමේ සේවාවම ප්‍රායෝගිකව සපයනු ලබන්නේ ක්ෂුද්‍ර ණය ලබාදීමේ සමාගම් (MFO – Microfinance Organizations) මගිනි. බැංකුවලට එවැනි අවස්ථාවක් ඇත්තේ ඉතාමත් විධිමත් ආකාරයකට පමණි: ඔබට වෙබ් අඩවිය හරහා අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකි නමුත්, එහි මූලික කරුණු  සලකා බැලීමෙන් පසුව, ණය කළමනාකරු සමඟ පුද්ගලික සාකච්චාවක්  සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ළඟම ඇති ශාඛාවට යා යුතු වේ. පොදුවේ ගත් කල, එහි සම්පූර්ණ ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා වැඩ කරන දින කිහිපයක් ගත විය හැකිය.ඔබට එතරම් කාලයක් බලා සිටීමට නොහැකි නම් හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා ඔබට බැංකුව හා සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නැතිනම් (නිදසුනක් ලෙස: ඔබගේ පසුගිය ණය ගෙවීම් අඩුපාඩු සහගත් වී තිබීම, නිල රැකියාවක් නොමැතිවිම) ඔබට CashX වෙතින් ඔන්ලයින් ණය මුදලක් ලබා ගත හැකිය.

කාඩ්පතකට ඔන්ලයින් ණය මුදලක් ලබා ගැනීමේ වාසි

බැංකුවකින් පාරිභෝගිකයෙකුට නිකුත් කරනු ලබන ණයක් සමඟ සසඳන විට, ක්ෂුද්‍ර ණය ලබාදීමේ සමාගමකින් (MFO – Microfinance Organizations) ඔන්ලයින් ණය මුදලක් ලබාගැනීම වඩා හොඳ වන්නේ:

 • ඔබට අවම අගයකින් යුත් මුදලක් කෙටි කාලයක් සඳහා ගත හැකිය.
 • සේවාදායකයාගේ සම්පුර්ණ කලයුතු සුදුසුකම් අඩුයි (අපි මේ පිළිබඳ තවත් විස්තර පහතින් කතා කරමු).
 • ඔබට ඕනෑම බැංකුවක කාඩ්පතක් හරහා ඔන්ලයින් ණය මුදලක් ලබා ගත හැකිය.
 • ක්ෂුද්‍ර ණය ලබාදීමේ සමාගම් (MFO – Microfinance Organizations) පැය 24 පුරාම වැඩ කරන බැවින් ඔබට රාත්‍රියේදී, සති අන්තයක හෝ ජනවාරි 1 වනදා උදේ පවා   අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
 • මුදල් ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේ වාසි මොනවාද?

  අන්තර්ජාලය හරහා ණයක් ගැනීම ඉතාමත්වාසිදායකවේ, මන්ද යත් :

  • ඕනෑම තැනක සිට ඕනෑම වේලාවක අයදුම් කළ හැකිය ( රාත්‍රියක වුවද, සති අන්තයේ වුවද, ඔබ නගරයෙන් බොහෝ දුරින් සිටින අවස්තාවක වුවද)
  • ඔබ ණය අයදුම් කරනුලබන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ගමන්කිරීමේදී වැයවන කාලය අඩුවීම වගේම පෝලිම්වල රස්තියාදු වීමෙන් වැයවන කාලය අඩුවීම.(විශාල නගරවලදී ඔබට මෙලෙස පය ගණන් රස්තියාදු වීමට සිදුවේ.)
  • ඔබගේ කාඩ්පත වෙත මුදල් පැමිණීම.ඔබට විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් සමඟ යා යුතු නැත.ඔබට ආරක්ෂිතව යාමට හැකිවීම.

  මීට අමතරව, ණයක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව කළමනාකරුවෙකු සමඟ පෞද්ගලිකව සාකච්චා කිරීම සමහර අයට අපහසුතාවයක් වියහැක.

  බැංකුවල මුදල් ණය නිකුත් කරනවාද?

  ඔව්, නමුත් අවශ්‍යතා කිහිපයක් සමඟ වේ ;

  • ඔබ අයදුම් කරන නිශ්චිත බැංකුවේ කාඩ්පතක් ඔබ සතුව තිබීම.
  • ඔබ නිල වශයෙන් රැකියාවක් කරනුලබන අතර ඔබ මෑතකදී ලබාගත් ආදායම් වාර්තාවක් බැංකුව සතුව තිබීම.
  • ඔබ දැනටමත් මෙම බැංකුවෙන් ණයක් ලබාගෙන ඇති අතර ඔබ එය මෑතකදී අවසන් කර තිබීම.

  එවැනි අවස්ථාවන් වල, බැංකුව විසින් ශාඛාවකට නොපැමිණ ඔන්ලින් ණය මුදලක් ලබාගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව ලබාදෙන අතර නමුත් වෙනත් අවස්ථාවලදී ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම පෞද්ගලිකව බැංකුව ශාඛාවකට යාමට සිදුවනු ඇත.

 • අන්තර්ජාල ණය සදහා ඇති වාසි සහ අවාසි

 • අන්තර්ජාල ණය සදහා ඇති වාසි

  කුඩා ණයවල වාසි සහ අවාසි එක් එක් අවස්ථාවෙහිදී සමාන වේ. මෙහි වාසි නම්:

  • තීරණ ගැනීමේ වේගය – බැංකු අන්තර්ජාල ණය අයදුම්පත් සැකසීමේ කාලය අඩු කරයි, නමුත් රැදීසිටිය යුතු කාලය දිගු වේ. මිනිසුන් වැඩි වේලාවක් බලා සිටීමට කැමති නැත, එබැවින් IFI හි නිෂ්පාදන ඉල්ලුමේ පවතී, අයදුම්පත ලැබී විනාඩි 5-10ක් තුල එය පරීක්ෂා කරයි.
  • ක්ෂණිකව මුදල් ලැබීම – අමතර ලියකියවිලි අවශ්‍ය නම් පමණක් අයදුම්පත පරික්ෂා කිරීම දීර්ඝ විය හැකි නමුත් අනුමැතියෙන් පසු මුදල් ලබා දීම ප්‍රමාදයකින් තොරව සිදු කෙරේ. එම මුදල ඔබගේ බැංකු ගිණුමට ක්ෂණිකව ලැබෙනු ඇත. දුර්ලභ අවස්ථාවන්හිදී, තැන්පතුව දින 3 ක් ගතවනු ඇත;
  • ඕනෑම ස්ථානයකින් අයදුම් කිරීම – අන්තර්ජාලය ජීවිතය සරල කරයි, අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම් කිරීම පහසු සහ ඉක්මන් කරයි, අයදුම්පත පිරවීම සඳහා මිනිත්තු 5 කට වඩා ගත නොවේ. අන්තර්ජාලයට පිවිසීම පමණක් අවශ්‍ය වන අතර, පරිඝණකය, ටැබ්ලටය හෝ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය හරහා අයදුම් කළ හැකිය;
  • කොන්දේසි වල විනිවිදභාවය – IFIs ණය සඳහා වන පිරිවැය එවෙලේම සදහන් කරනු ලැබේ. සේවාදායකයා තමාට ලැබීමට අපේක්ෂා කරන මුදල් ගණන සහ කල සීමාව වෙබ් අඩවියට ඇතුළු කරයි, එවිට සම්පුර්ණ ගෙවීම් ප්‍රමාණය එවෙලේම දිස්වේ. ඔබ ණය භාර ගැනීමට හෝ නොකිරීමට එම අවස්ථාවේ තීරණය කල හැක;
  • හානියට පත් ණය ඉතිහාසයක් ඇති සේවාදායකයෙකුට මුදල් ලබා දීමේ හැකියාව – අර්බුදකාරී කාලවලදී බැංකු විසින් ණය ගැතියන් තෝරා ගැනීම දැඩි කර සාමාන්‍ය ගනුදෙනුකරුවන්ට පමණක් ණය නිකුත් කරයි. බොහෝ අය මුදල් නිකුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරති. ණය සඳහා පොළිය පැහැර හැරීමේ අවදානම ඇතුළත් කරමින් නරක ණය ඉතිහාසයක් ඇති ගනුදෙනුකරුවන්ට IFIs කැමැත්තෙන් මුදල් ලබා දෙයි.

  අන්තර්ජාල ණය පිළිබද ඇති හොඳ මොනවද?

  කුඩා ණය භාවිතා කරමින්, IFIs සේවාදායකයින්ට:

  • නරක ණය ඉතිහාසය නිවැරදි කිරීමෙන් විශ්වාසදායක ණය ගැතියෙකු වීම – ණය ලබා ගැනීම සහ ආපසු ගෙවීම ණය ගැතියාගේ කීර්තිය නිවැරදි වන බැවින් බැංකුවේ විශාල මුදලක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව වැඩි කරයි;
  • ජාතික හැඳුනුම්පතක් පමණක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මුදල් ලබා ගැනීම – IND, ආදායම් සහතික හෝ වෙනත් ලියකියවිලි ණය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවේ;
  • දිගු ආකෘති පත්‍රය පිරවීම ගැන කරදර නොවන්න – IFIs වෙතින් මුදල් ණයට ගැනීමේදී සරල අයදුම්පතක් පිරවීමට ඇත, එය නිම කිරීමට මිනිත්තු 5 ක් පමණ ගතවේ. පාරිභෝගිකයා හුදෙක් ඔහුගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු, ජාතික හැඳුනුම්පත් දත්ත, රැකියා තොරතුරු, ආදායම දක්වයි;
  • ඇපකරයක් හෝ ඇපයක් නොමැතිව ණයක් ලබා ගැනීම – අමතර අවශ්‍යතා නොමැතිව මුදල් අනුමත කරනු ලැබේ;
  • කුඩා ණය භාවිතය සඳහා පොළිය පමණක් ගෙවන්න – අමතර කොමිස් මුදලක් නැත;
  • වාරය අවසානයේ හෝ ඊට පෙර තනි මුදලකින් ණය ආපසු ගෙවන්න. ණය මුදල සඳහා පොළිය අය කරන්නේ නම්, එම මුදල පොලිය සමඟ ආපසු ගෙවිය යුතුය.

  අන්තර්ජාල ණය සදහා ඇති අවාසි

  මෙහි ඇති දුර්වලතා:

  • ඉහළ පොලී අනුපාත – දින 30 ක් දක්වා ණය කාලයක් සඳහා පොලී අනුපාත සිය ගණනක් ගණනය කරනු ලැබේ. මයික්‍රො ක්‍රෙඩිට් වල සාමාන්‍ය කාලය දින 14 කි. ණයක් පිළියෙල කිරීමේදී යමෙකු වාර්ෂික අනුපාතය සහ අවසාන ගෙවීම් ප්‍රමාණය දෙස බැලිය යුතුය.
  • කුඩා ණය මුදලක් – IFIs හි ඇති උපරිම කුඩා ණය ප්‍රමාණය රු. 50,000 ක් වන අතර එය ලබා ගත හැක්කේ එය නැවත භාවිතා කළ විට පමණි. මයික්‍රො ක්‍රෙඩිට් කුඩා හා හදිසි අවශ්‍යතා සපුරාලයි;
  • කෙටිකාලීන – සාමාන්‍යයෙන් දින 30 ක් දක්වා, අඩු වශයෙන් මාස 4 ක් දක්වා දීර්ඝ වේ.

  අන්තර්ජාල ණයක් ලබා ගැනීමට පෙර, ඔබ මූල්‍ය නිෂ්පාදනයේ වාසි සහ අවාසි තක්සේරු කළ යුතුය, කුඩා ණය වැඩ කිරීමට සියලු සාධක කිරා මැන බැලිය යුතුය. IFIs පිරිනැමීම් පරිශීලකයින්ට වාසිදායක නොවන්නේ නම්, ඒවා පාරිභෝගික වෙළඳපොලේ ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති නොවනු ඇත.

නිති අසන පැණ

1 2 3