නෙළුම් ණය යනු කුමක්ද?

1.96K views
0

ලෝටස් ණය යනු ඔබේ සැලසුම් හෝ නොසිතූ සිදුවීම් සඳහා මුදල් ලබා ගැනීමට උපකාර වන සේවාවක්. මිනිත්තු කීපයකින් සියල්ල සැලකිල්ලට ගෙන අවධානම් හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් සදහා අප ආයතනය විශේෂීත වන අතර විවිධ රටවල අත්හද බලා අත්දැකීම් සහිතව මේරට ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන ලදී .

බැංකු හෝ උකස් සාප්පු වලින් එය වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

  • කිසිදු ඇපයක් අවශ්‍යය නොවේ. අපි ඔබේ ඉල්ලුම් පත්‍රයේ තොරතුරු පමණකි. සැලකිල්ලට ගනී.
  • අන්තර්ජාල අයදුම්පත සහ උපෙයෝජනය. අපගේ සේවාව සම්පූර්ණයෙන්ම අන්තර්ජාලය මගින් සිදුවේ. ඔබේ කාලය හා උත්සාහය ඉතිරි වේ.
  • කඩදාසි තොරව. අපි සියලු තොරතුරු ඉලෙක්ට්‍රොනික ආකෘතියෙන් ගබඩා කර ඔබ සමඟ බෙදා ගනී. ඔබට පහසුයි, පෘථිවිය සඳහා හොඳයි.
  • ඉක්මනින් මුදල්. අපගේ අනුමත කිරීම් ක්‍රියාපටිපාටිය වේගවත් වන අතර දින 1 ක් තුළ ඔබේ මුදල් ලබා ගත හැකිය.
  • අප සමඟ කතා කරන්න.. අපගේ දුරකථන මාර්ගයෙන් හෝ අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා අප සැමවිටම පිවිසිය හැකිය.
5/5 - (2 votes)


ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු පොලී අනුපාතයක් සහිත හොඳම ඔන්ලයින් ණය

cashx.lk

Loan type

Short term

For a period of

30 days

Rate ()

1.00% / day

Loan amount

40000 €

Approval in

5 minutes

First loan free

no
lotus.loan

Loan type

Short term

For a period of

122 days

Rate (ARP)

12.00% / year

Loan amount

40000 $

Approval in

15 minutes

First loan free

no
robocash.lk

Loan type

Short term

For a period of

28 days

Rate ()

0.04% / day

Loan amount

60000 $

Approval in

0 minutes

First loan free

yes
Cash Loan Sri Lanka Asked question December 2, 2022