පොලී අනුපාත ගණනය කිරීමේ උදාහරණයක්

778 views
0

එක එක්කෙනාට ණය මුදල සහ ණය කාලසීමාව සඳහා විවිධ අවශ්‍යතා ඇත. අපගේ ඔන්ලයින් ණය කැල්කියුලේටරය යනු එක් එක් ණය මුදල සහ ණය කාලසීමාව සඳහා නිශ්චිත ආපසු ගෙවීමේ මුදල පෙන්වන සුවිශේෂී මෙවලමකි.

අපි නියැදි ගණනය කිරීමක් බලමු.

ඔබ රු. 50,000ක් සඳහා අයදුම් කර මාස 6ක් පුරා ආපසු ගෙවීමක් තෝරා ගන්න, ඔබේ මාසික ගෙවීම වන්නේ රු. 8,948ක් පමණක්, එබැවින් ඔබේ මුළු ණය මුදලේ අමතර ගාස්තුව වන්නේ මසකට රු. 615 වේ (APR = 15%) *

සම්පූර්ණ සේවා විස්තර තේරුම් ගැනීමට නියම සහ කොන්දේසි බලන්න

4.5/5 - (2 votes)


ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු පොලී අනුපාතයක් සහිත හොඳම ඔන්ලයින් ණය

cashx.lk

Loan type

Short term

For a period of

30 days

Rate ()

1.00% / day

Loan amount

40000 €

Approval in

5 minutes

First loan free

no
lotus.loan

Loan type

Short term

For a period of

122 days

Rate (ARP)

12.00% / year

Loan amount

40000 $

Approval in

15 minutes

First loan free

no
robocash.lk

Loan type

Short term

For a period of

28 days

Rate ()

0.04% / day

Loan amount

60000 $

Approval in

0 minutes

First loan free

yes
Cash Loan Sri Lanka Asked question December 21, 2022