රොබෝකෑෂ් ඔන්ලයින් ණය අයදුම්පත

1.95K views
0

රොබෝකෑෂ් ණය සේවයට ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා සේවාදායකයින් වයස අවුරුදු 20 – 55 අතර විය යුතුය. තවද, සියළුම සේවාදායකයින් ශ්රී ලංකාවේ පුරවැසිභාවය සනාථ කිරීම සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ණය ගැතියන් නිල වෘත්තියක් සනාථ කල නොහැකි නමුත් ස්ථාවර ආදායමක් ඔප්පු කළ හැක.

ඉතින්, මම කෙසේද රොබෝකෑෂ් වෙතින් ණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්නේ?

  1. වෙබ් අඩවියේ මුල් පිටුවේ ඇති ණය මුදල තෝරන්න.
  2. ඉන්පසු ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුළත් කර “අයදුම් කරන්න” බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
  3. සත්යාපන කේතයක් SMS මගින් ඉහත අංකයට යවනු ලැබේ.
  4. අංකය තහවුරු කිරීමෙන් පසු මූලික විස්තර සහිත කෙටි ප්රශ්නාවලියක් පුරවන්න.
  5. බැංකු ගිණුම් විස්තර සඳහන් කරන්න.
  6. ඊට පසු, ඔබේ ජාතික හැඳුනුම්පත සමඟ ඔබේ පින්තූරය අප්ලෝඩ් කිරීමට වග බලා ගන්න.
  7. ස්වයංක්රීය පද්ධතිය ඔබේ තොරතුරු පරීක්ෂා කරන අතරතුර තත්පර කිහිපයක් රැඳී සිටින්න.
  8. ණය අනුමත කර ඇත්නම්, ණය ගිවිසුම අත්සන් කරන්න.
  9. නිශ්චිත බැංකු ගිණුම් අංකයට මුදල් ලබා ගන්න.
5/5 - (4 votes)


ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු පොලී අනුපාතයක් සහිත හොඳම ඔන්ලයින් ණය

cashx.lk

Loan type

Short term

For a period of

30 days

Rate ()

1.00% / day

Loan amount

40000 €

Approval in

5 minutes

First loan free

no
lotus.loan

Loan type

Short term

For a period of

122 days

Rate (ARP)

12.00% / year

Loan amount

40000 $

Approval in

15 minutes

First loan free

no
robocash.lk

Loan type

Short term

For a period of

28 days

Rate ()

0.04% / day

Loan amount

60000 $

Approval in

0 minutes

First loan free

yes
Cash Loan Sri Lanka Asked question December 21, 2022