රොබෝකෑෂ් යනු කුමක්ද?

280 views
0

රොබෝකෑෂ් යනු ශ්රී ලංකාව පුරා අන්තර්ජාල ණය ලබා දෙන නෛතික සහ බලයලත් ඔන්ලයින් ණය දෙන්නෙකි. රොබෝකෑෂ් විකාශනය වී ඇත්තේ සවිස්තරාත්මක පරිගණක ගත සහ ඉතා දක්ෂ ඔන්ලයින් ද්වරකයකි.

අපගේ සේවාදායකයින්ට වාසිදායක කොන්දේසි මත ගුණාත්මක මූල්ය සේවා ලැබේ.

පරිගණක ගත ණය දීමේ ක්රියාපටිපාටිය එක් එක් යෙදුම මත පදනම්ව ස්වයංක්රීය තීරණ ගන්නා අතර පැය කිහිපයක් ඇතුළත මුදල් මාරු කරයි. රටේ අඩුම පොලියක් සඳහා අපි වේගවත් ණය ලබා දෙමු. බලයලත් ණය දෙන්නෙකු ලෙස, අපි කිසිදු සහනයක් නොමැතිව නීති රීති වලට ඇලී සිටිමු.

නව ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා අද්විතීය දීමනාවක් ඇත – රු. 5,000 සිට 25,000 දක්වා 0% ක ණයක්. ඊළඟ ණය සඳහා පොළිය අය කෙරෙනු ඇත, නමුත් ඔබට රු. 60,000 දක්වා ණයට ගත හැකිය.

ඔබට හදිසියේම මුදල් අවශ්ය වූ විට රොබෝකෑෂ් අත්යවශ්ය වේ. අවශ්ය මුදල් ප්රමාණය ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් ඔබගේ ගිණුමට පැමිණෙනු ඇත!

5/5 - (5 votes)


ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු පොලී අනුපාතයක් සහිත හොඳම ඔන්ලයින් ණය

cashx.lk

Loan type

Short term

For a period of

30 days

Rate ()

1.00% / day

Loan amount

40000 €

Approval in

5 minutes

First loan free

no
lotus.loan

Loan type

Short term

For a period of

122 days

Rate (ARP)

12.00% / year

Loan amount

40000 $

Approval in

15 minutes

First loan free

no
robocash.lk

Loan type

Short term

For a period of

28 days

Rate ()

0.04% / day

Loan amount

60000 $

Approval in

0 minutes

First loan free

yes
Cash Loan Sri Lanka Asked question December 21, 2022