ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ණයට ගැනීමේදී වැදගත් කරුණු කිහිපයක්

1.66K views
0

ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ණයට ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු වැදගත් කරුණු කිහිපයක් මෙන්න:

  • සුදුසුකම්: ඔබ අවම වයස, ආදායම සහ ණය ලකුණු වැනි ණය දෙන්නාගේ සුදුසුකම් නිර්ණායක සපුරාලන බවට වග බලා ගන්න.
  • පොලී අනුපාත සහ ගාස්තු: හොඳම ගනුදෙනුව සොයා ගැනීමට විවිධ සබැඳි ණය දෙන්නන්ගේ පොලී අනුපාත සහ ගාස්තු සසඳන්න.
  • ආපසු ගෙවීමේ නියමයන්: ආපසු ගෙවීමේ කාලය සලකා බලා ඔබට මාසික ආපසු ගෙවීම් දැරිය හැකි බවට වග බලා ගන්න.
  • ආරක්ෂාව: ණය දෙන්නා කීර්තිමත් සහ නීත්‍යානුකූල බවට වග බලා ගන්න. වෙබ් අඩවියේ ආරක්ෂක පියවරයන් පරීක්ෂා කර නියමයන් සහ කොන්දේසි හොඳින් කියවන්න.
  • ණය ලකුණු: මුදල් ණයට ගැනීම ඔබේ ණය ලකුණු වලට බලපෑම් කළ හැකිය, එබැවින් හොඳ ණය ස්ථාවරයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා නියමිත වේලාවට ණය ආපසු ගෙවීමට වග බලා ගන්න.
  • විකල්ප: මිතුරන්ගෙන් හෝ පවුලේ අයගෙන් ණයට ගැනීම හෝ ණයක් ගැනීමට පෙර වියදම් කපා හැරීම වැනි වෙනත් විකල්ප සලකා බලන්න.
  • වෘත්තීය උපදෙස්: මාර්ගගත ණයක් ගැනීමට පෙර මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම හෝ වෘත්තීය උපදෙස් ලබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත් විය හැක.

ඔබේ අවශ්‍යතා සඳහා හොඳම ණය සොයා ගැනීමට සහ එය වගකීමෙන් යුතුව ආපසු ගෙවීමට හැකි බව සහතික කිරීමට තීරණයක් ගැනීමට පෙර විවිධ විකල්ප හොඳින් පර්යේෂණ කිරීමට සහ සංසන්දනය කිරීමට කාලය ගත කිරීම වැදගත් වේ.

5/5 - (6 votes)


ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු පොලී අනුපාතයක් සහිත හොඳම ඔන්ලයින් ණය

cashx.lk

Loan type

Short term

For a period of

30 days

Rate ()

1.00% / day

Loan amount

40000 €

Approval in

5 minutes

First loan free

no
lotus.loan

Loan type

Short term

For a period of

122 days

Rate (ARP)

12.00% / year

Loan amount

40000 $

Approval in

15 minutes

First loan free

no
robocash.lk

Loan type

Short term

For a period of

28 days

Rate ()

0.04% / day

Loan amount

60000 $

Approval in

0 minutes

First loan free

yes
Cash Loan Sri Lanka Asked question February 5, 2023